Viktigt att minska matsvinnet

Vill du göra en enkel insats för klimatet och miljön kan du se till att minska matsvinnet hemma. Idag uppstår majoriteten av allt matsvinn i hemmen, men det finns enkla sätt att ändra på det.

Det är smart att ha svinnsikt

Visste du att en tredjedel av all mat som produceras i världen inte äts upp? Det är ett enormt slöseri med resurser. Mat produceras, transporteras, förädlas, förpackas, förvaras och säljs helt i onödan, när den borde hamna i någons mage. Här i Sverige sker det stora matsvinnet i hushållen och så ser det ut i hela världen. För att uppmärksamma detta har Livsmedelsverket myntat ordet svinnsikt.

Att ha svinnsikt handlar om att bli uppmärksam på sitt matsvinn för att sedan förändra sitt beteende och inte slänga mat i onödan. Förutom att matsvinn är pengar som bokstavligen försvinner i soporna är det inte klimatsmart. Därför har Livsmedelsverket tagit fram olika tips på hur du ska få svinnsikt. 

Om internationella matsvinndagen

Internationella matsvinnsdagen är instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Den uppmärksammas även i Sverige.

I år, 2022 är temat något Livsmedelsverket kallar för matsvinnsberget för att uppmärksamma hur mycket mat ett hushåll slänger under ett år.

Temat 2021 var hur frukt och grönt ska förvaras på bästa sätt för att undvika matsvinn.

Senast granskad 2021-09-08