Nyheter mat och hälsa

Här listar vi Livsmedelsverkets Nyheter om mat och hälsa. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. 

 • Save the date! Webbinarium 25/9: Nya nordiska näringsrekommendationer – vad innebär de och vad händer nu?

  I juni lanseras uppdaterade nordiska näringsrekommendationer, NNR. För första gången vävs hälsa och miljö ihop i rekommendationerna – men vad innebär det och hur har det gått till? Och vad händer sen – hur tar Livsmedelsverket NNR vidare i det praktiska arbetet med bland annat nya kostråd? Välkommen på webbinarium där vi tittar närmare på detta!

  2023-05-11 -

 • Förslag till nya näringsrekommendationer på remiss

  För hälsan och miljön behöver konsumtionen av växtbaserad mat öka medan köttkonsumtionen behöver minska. Det är slutsatsen i förslag till nya nordiska näringsrekommendationer (NNR). Nu välkomnar NNR-kommittén synpunkter på förslaget i en öppen remiss.

  2023-04-05 -

 • Fler växtbaserade alternativ i nya grönare Matcirkeln

  De flesta behöver äta grönare – mer mat från växtriket är bra både för hälsan och klimatet. För att uppmuntra till mer hållbara matvanor har Livsmedelsverket tagit fram en grönare version av Matcirkeln. I den får de växtbaserade alternativen betydligt större plats än tidigare.

  2023-03-03 -

 • Nya beräkningar av hur mycket salt svenskar äter

  I Sverige får vi i oss alldeles för mycket salt. Nya beräkningar visar att män i snitt får i sig 9–12 gram salt per dag och kvinnor lite mindre, i snitt 7–10 gram per dag. Detta är betydligt högre än målet, som är att komma ner till 6 gram om dagen. Det visar Livsmedelsverkets analys av befintliga data.

  2023-02-17 -

 • Hushållens matsvinn fortsätter minska

  De svenska hushållens matsvinn fortsätter att minska, visar ny statistik från Naturvårdsverket. Även livsmedelsbutikernas matsvinn minskar. Flera stora satsningar och en allt högre medvetenhet bland konsumenter anses ha bidragit till minskningen.

  2023-02-02 -

 • Nya nordiska näringsrekommendationer – synpunkter välkomnas på vetenskapligt underlag om hållbarhetsaspekter inklusive miljö

  Uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna pågår för fullt. I den nya upplagan vägs, förutom hälsa, även miljö- och andra hållbarhetsaspekter in. Nu välkomnas synpunkter på de vetenskapliga underlag som rör miljö- och andra hållbarhetsaspekter, som har särskilt fokus på nordiska förhållanden.

  2023-01-31 -

 • Kunskapsgenomgång om sötningsmedel

  Om – och så fall hur – sötningsmedel påverkar vår hälsa är en fråga som diskuteras i många konsumentforum. Livsmedelsverket har sammanställt aktuell forskning på området. Syftet var att ta reda på om sötningsmedel kan ge oönskade effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag.

  2022-12-21 -

 • Vilka styrmedel fungerar för att påverka människors matvanor?

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Så hur kan matvanorna bli bättre? I flera andra länder används styrmedel som skatt på drycker med tillsatt socker, sänkt moms på nyttig mat eller nationella skolfruktsprogram. En litteraturstudie som Livsmedelsverket har gjort visar att sådana styrmedel kan påverka konsumtionen och därmed bidra till bättre hälsa.

  2022-12-12 -

 • Nu startar en ny matkorgsundersökning

  Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar. Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och ämnen som kan vara skadliga som finns i maten. Maten köps i vanliga butiker och är den mat som många av oss äter mycket av. Nu har Matkorgen 2022 startat.

  2022-12-08 -

 • Ny sammanställning bekräftar och stärker nyttan med fullkorn

  De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en ny sammanställning från Livsmedelsverket.

  2022-12-02 -