Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronapandemin och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Hur går utvecklingen för offentliga måltider? Nu släpps resultaten!

Hur står det till med landets kommunala måltidsverksamheter? Hur har måltiderna i din kommun utvecklats jämfört med grannkommunen eller det nationella snittet? Det kan vi avslöja idag när Livsmedelsverket publicerar den nationella kartläggningen av l...

Måltiderna i Nacka tar plats i klassrummet

Före jul hörde vi nyheten om att Nacka kommun infört en gemensam certifieringsutbildning för måltidspersonal, skolledare, lärare och pedagoger. Förhoppningen är att måltiderna ska bli en del av undervisningen och bidra till att barn och elever får bå...

Ny kartläggning ska ge bättre kunskap om sjukhusmåltider

Hur ser arbetet med måltider ut på Sveriges sjukhus? Hur fungerar samarbetet mellan måltidsorganisationerna och hälso- och sjukvården i de 21 regionerna? Det är frågor som Livsmedelsverket nu undersöker genom att intervjua representanter från samtlig...

Beredskapshandbok för offentliga måltider – missa inte chansen att tycka till!

Förmågan att kunna tillaga och servera måltider inom vård, skola och omsorg är en viktig del av ett fungerande samhälle. Därför måste det fungera även vid kris. Ett första utkast av Beredskapshandbok för offentliga måltider finns att läsa och ge synp...

Vad säger Livsmedelsverket om svensk kyckling?

Förra veckan kom den uppdaterade versionen av WWF:s köttguide - där svensk kyckling fick rött ljus. Livsmedelsverket har fått en del frågor om om hur vi ser på detta. För att klargöra några frågetecken har vi sammanställt frågor och svar. Det är inte...

Senast granskad 2021-10-11