Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Aktuellt – Måltidsdagarna 2017 är genomförda och dokumentationen finns samlad

Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2017 arrangerades för femte året i rad den 13-14 november på Berns och Chinateatern i Stockholm. Där samlades samhällsförändrare (måltidsfolk) från hela landet kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa. 

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Följ oss på Måltidsbloggen

God jul och goda nya utmaningar!

Efter dryga sex år lämnar jag nu mitt jobb på Livsmedelsverket. Det har varit lärorika, tuffa, innehållsrika och framför allt roliga år. Under dessa år har jag tillsammans med många fantastiska personer fått bygga upp och utveckla Livsmedelsverkets k...

Prenumerera på våra epostutskick!

Få Måltidsbloggen direkt i inkorgen Nu har vi gjort det ännu enklare för er att hålla er uppdaterade på vad som händer på Måltidsbloggen, inom Livsmedelsverkets arbete med offentliga måltider […] Inlägget Prenumerera på våra epostutskick! dök f...

Evas verktygslåda

På måltidsdagarna 2017 tackades Eva Sundberg av med blommor och tacktal från kollegor på Livsmedelsverket och måltidsprofiler ute i landet. Av de närmsta kollegorna fick Eva se vad hon lämnar efter sig i form av en verktygslåda. Vi har nämligen under...

Sammanfattning från våra Måltidsdagar – del 2

Måltidsdagens andra del gick av stapeln tisdagen den 14 november. Dagen arrangerades av Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och ett fullsatt Chinateatern tog emot 470 deltagare från hela Sverige. Här följer en kortfattad sam...

Sammanfattning från våra Måltidsdagar – del 1

För femte året i rad anordnade Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg Måltidsdagarna. I dagarna två träffades representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre ma...

Senast granskad 2017-11-20