Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

Den värdefulla måltiden

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

> Om Nationellt kompetenscentrum

> Måltidsbloggen

Följ oss på Måltidsbloggen

Koll på vad som hamnar i magen – nu med kommunöversikt

Sedan några månader finns det möjlighet att med hjälp av SkolmatSverige-verktyget på ett enkelt sätt få koll på hur mycket mat som äts upp i skolrestaurangerna. Av bara farten får man även koll på tallrikssvinnet och hur mycket mat som blir över i bu...

Grundkosterna inom vård och omsorg ersätts med nya rekommendationer

Under 2016 arbetade Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tillsammans för att se över rådande rekommendationer och hitta bra sätt att fördela ansvaret för måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg. Ett resultat är att rekommendationen om tre ...

Stora kliv framåt på förskolorna kring måltidspedagogik!

Denna vecka lägger vi mycket krut på att nå ut till pedagogerna med våra råd kring Bra måltider i förskolan.Vi finns med som utställare på de pågående förskoledagarna i Stockholm och […] Inlägget Stora kliv framåt på förskolorna kring måltidspe...

God Jul och Gott nytt år!

Nu börjar 2016 nalkas mot sitt slut, och vilket år det har varit! Höjdpunkten var givetvis Måltidsdagen i Stockholm den 15 november. Det är så himla roligt att få träffa så många av er på en och samma dag − en riktig energiboost. Andra höjdpunkter är...

Varsågod och mät!

Vet ni hur mycket mat som hamnar i elevernas magar? Använd mat-i-magen-verktyget! Nu finns ett enkelt sätt att mäta hur mycket mat som hamnar i magen. Som en del av […] Inlägget Varsågod och mät! dök först upp på Måltidsbloggen....

Senast granskad 2017-02-17