Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Nystart för LSS-nätverket!

Livsmedelsverket startade 2012 ett nätverk för personer som arbetar med mat och måltider för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu presenterar vi stolt ett nytt digitalt samarbetsrum tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting! Enke...

Frisk med fisk utan risk!

Vilket intressant seminarium vi fick vara med på förra veckan. Det handlade om FISK! För och emot, bra och dåligt och nya trender i sjömatsvärlden. Med sjömat avser man mat från hav, sjö och vattenbruk. Det var en bra blandning av forskare, myndighet...

Nu våras det för sjukhusmåltiden – häng med till Södersjukhuset!

Under våren 2018 implementerades ett nytt måltidskoncept på Södersjukhuset, då ett nytt tillagningskök stod klart. Kolla in filmen från "SöS" och vart resan har tagit dem! I höstas fick vi en inblick i hur arbetet med måltider fungerar på Södersjukhu...

På turné hos beslutsfattarna

I fredags och lördags den 1 och 2 februari fanns vi med som utställare på Centerpartiets nationella kommundagar i Umeå. Här fick vi träffa förtroendevalda i kommun, landsting och riksdag från hela landet - alla från centerpartiet. Detta blev startsko...

Så kan de offentliga köken hjälpa till att stoppa matfusket

Tyvärr finns aktörer som fuskar med livsmedel vilket är förödande för alla som producerar mat med hög kvalitet. Dessutom kan det innebära fara för konsumenter. Nu senast upptäcktes att icke godkänt kött från Polen serverats på skolor i Stockholm. Hur...

Senast granskad 2018-12-13