Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Följ oss på Måltidsbloggen

Seminarieturné om Bra måltider i Äldreomsorgen

Under oktober till november 2017 var de reviderade råden "Bra måltider i äldreomsorgen" ute på remiss och under efterföljande månader fortsatte arbetet med att gå igenom alla värdefulla synpunkter, redigera text och layout till den slutgiltiga versio...

Nordisk konferens om offentliga måltider – Nordic Plate

Dags att ringa in 30-31 augusti i kalendern och rikta blickarna söderut, närmare bestämt till Danmark och projektet Nordic Plate! I slutet av augusti anordnar Köpenhamns Mathus en nordisk konferens – Nordic Assembly for public meals, med temat barn, ...

Servera inte strömming i förskolan och skolan

Fisk innehåller många viktiga näringsämnen och därför skulle många barn (och även vuxna) behöva äta mer fisk än vad de gör idag. Men vissa av våra svenska firrar lämpar sig mindre bra att servera i just förskolorna och skolorna. All fisk är inte nytt...

En påskhälsning och en presentation av teamets nya medlem!

Hej! Jag heter Emelie Eriksson och ingår sedan mitten av mars i teamet som arbetar med kompetenscentrum för offentliga måltider. Jag är utbildad kostekonom och har jobbat som kock i […] Inlägget En påskhälsning och en presentation av teamets ny...

På tal om den ”sjuka” sjukhusmaten

Just nu har sjukhusmåltider blivit en het potatis på sociala medier. De förtjänar det engagemanget! Måltider på sjukhus kan minska vårdtider och öka välbefinnande, effekter som borde få varje sjukhuschef att haja till. Uppropet visar att det verklige...

Senast granskad 2018-01-22