Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Bra måltider i äldreomsorgen – nya råd med individen i centrum

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Så lyfts äldremåltiderna i Skellefteå kommun

I onsdags fick vi på Kompetenscentrum komma upp till ett soligt Skellefteå och lära oss mer om deras arbete med mat och måltider i äldreomsorgen. Ambitionerna är högt satta - i den politiska ledningen, på förvaltningen och bland cheferna. Resan är ba...

Från önskekost till anpassade måltider för elever med NPD

Under hösten blev antalet önskekoster i Bollebygds kommun ohållbart många. Man blev tvungen att tänka om och tänka nytt, både för att kunna leverera bra kvalitet men också för att ge eleverna rätt typ av stöd. I dag möts skolor och förskolor i hela l...

Måltidsdagar 2018 – du har väl anmält dig?

Se till att säkra din plats på Måltidsdagarna 2018! Anmälan är öppen fram till den 19 oktober - eller så länge det finns platser kvar. Vi ses i Stockholm den 20 och 21 november! Dagarna kommer handla om hur man kan anpassa de offentliga måltiderna fö...

Skollunch på lektionstid – webbinarium!

Hur fungerar skolmåltider på lektionstid och på vilket sätt kan de integreras i den pedagogiska verksamheten? Bänka er framför datorn torsdagen den 11 oktober 13.30 - 14.45. Då får vi svaren på våra frågor! Du har väl inte missat Mattankens webbinari...

En god måltid kan bromsa fallen

Varje dag faller 200 personer så illa att de behöver sjukhusvård, de flesta som ramlar är äldre. Det är inte bara mattkanter och glödlampsbyte som orsakar fall, även maten spelar en viktig roll. Tillräckligt med mat och vätska är avgörande för att un...

Senast granskad 2018-06-12