Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronapandemin och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Beredskapshandbok för offentliga måltider – missa inte chansen att tycka till!

Förmågan att kunna tillaga och servera måltider inom vård, skola och omsorg är en viktig del av ett fungerande samhälle. Därför måste det fungera även vid kris. Ett första utkast av Beredskapshandbok för offentliga måltider finns att läsa och ge synp...

Vad säger Livsmedelsverket om svensk kyckling?

Förra veckan kom den uppdaterade versionen av WWF:s köttguide - där svensk kyckling fick rött ljus. Livsmedelsverket har fått en del frågor om om hur vi ser på detta. För att klargöra några frågetecken har vi sammanställt frågor och svar. Det är inte...

Hur jobbar din kommun med matsvinn? Nu kan du jämföra dig med andra!

Idag är äntligen dagen då Livsmedelsverket publicerar matsvinnssiffror från kommunala förskolor, skolor och äldreboenden. Resultaten är glädjande – fler kommuner mäter fler delar av matsvinnet än tidigare vilket visar att medvetenheten ökar. Men målt...

Innovation för hållbara skolmåltider – nu finns film från webbinariet den 8 oktober!

Projektet Ett nytt recept för skolmåltider arbetar med innovation som ska bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem – för miljön, hälsan och ekonomin. Under Innovationsveckan i början av oktober ordnade […] Inlägget Innovation för hållbara s...

Handboken för minskat matsvinn på export!

Handboken för minskat matsvinn som lanserades i början av 2020 har nu fått ytterligare liv. Dels har den översatts till engelska och dels har den anpassats för att även passa privata restauranger. Tänk vad bra att Göteborgsmodellen har lett vidare ti...

Senast granskad 2021-10-11