Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronapandemin och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Nya ingredienser för ett hållbart skolmatssystem – anmäl dig nu!

MatLust Utvecklingsnod bjuder tillsammans med Livsmedelsverket och flera andra aktörer in in till en heldag med livsmedelsmässa, inspiration, exempel och diskussioner kring ett hållbart skolmatssystem. Vi ses väl i Södertälje den 14 juni? Målgrupp fö...

Missa inte Studio MATtanken om höjda livsmedelspriser

Imorgon, fredag den 29 april kl. 08.30-09.30 sänder Studio MATtanken ett samtal om de prishöjningar på livsmedel som nu aviseras. Vilken påverkan får det på offentliga måltider? I samtalet hörs Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket, Micha...

Hur tänker skolledare om måltiderna i skolan?

Såväl nationellt som internationellt lyfts skolmåltider som ett viktigt verktyg för att nå hållbarhets- och hälsomål. Men hur tänker skolledarna om skolmåltiden och sin egen roll kring den? Vi var på plats på Nordiska skolledarkongressen i mars för a...

Skolmåltiden i blickfånget denna vår

I maj sker det flera internationella arrangemang kring skolmåltider och vårt svenska skolmåltidssystem är en förebild. Generation Climate Först ut den 3-4 maj är universiteten i Lund och Köpenhamn som bjuder in till en praktisk kurs för ökat lärande ...

Vill du vara med och utveckla framtidens hälsosamma växtbaserade mat?

Livsmedelsverket har de senaste åren arbetat tillsammans med livsmedelsbranschen, andra myndigheter och intresseorganisationer i projektet ReduSalt. Syftet har varit att ta fram metoder för att sänka salthalten i livsmedel - en viktig insats för folk...

Senast granskad 2022-03-30