Utbildning - sjukhus

Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God mat som är anpassad efter patientens behov och önskemål främjar tillfrisknandet och ökar välbefinnandet. Här kan du läsa mer och hitta inspiration för hur måltiden kan tas tillvara i sjukvården, utifrån Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider på sjukhus.

Utbildningsmaterial

Gott exempel - flexibla sjukhusmåltider på Södersjukhuset

Nedladdningsbart material

Andras utbildningsmaterial

Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring - Socialstyrelsens webbplats
Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd
Att förebygga och behandla undernäring – Bilaga med indikatorer

Senast granskad 2022-03-28