Riksmaten Ungdom

För första gången har det genomförts en nationell undersökning av ungdomars matvanor – Riksmaten Ungdom. Resultaten från våra matvaneundersökningar använder vi för att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar, utveckla kostråd och hålla lagstiftningen relevant.

Cirka 3 400 ungdomar har deltagit i datainsamlingen som nu är avslutad.  De första resultaten förväntas vara klara och publiceras i en slutrapport våren 2018.

Riksmaten Ungdoms logotyp

Senast granskad 2016-04-15