Arsenik i ris

Ris i en säck

Ris innehåller arsenik i varierande halter men den som äter varierat och väljer olika sorters mat och märken minskar risken för att få i sig för mycket av något enskilt ämne.

Livsmedelsverket råder föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker. Att som vuxen äta ris och risprodukter några gånger i veckan, som är det vanliga i Sverige, är ingen risk för hälsan.

Varför finns det arsenik i ris?

Arsenik finns naturligt i berggrunden och tas upp av riset via jorden eller bevattningsvattnet.

Är det farligt?

Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker, men arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. På lång sikt kan arsenik ge ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan. Därför är det allvarligt att flera risprodukter på marknaden innehåller ganska höga halter.

Vad kan jag göra som konsument?

Det går att påverka hur mycket arsenik du får i dig. Den som äter varierat och väljer olika sorters mat och märken minskar risken för att få i sig för mycket av något enskilt ämne. Att äta ris och risprodukter några gånger i veckan som är det vanliga i Sverige är ingen risk för hälsan. Men vuxna bör inte äta ris och risprodukter (risgröt, risnudlar och rismellanmål) varje dag. Barn bör inte äta ris eller risprodukter oftare än fyra gånger per vecka.

Den som äter ris varje dag, eller kanske flera gånger per dag, kan få i sig mycket arsenik. Även om det kan vara svårt, eftersom det kanske är en mattradition man är van vid, är vårt råd att man successivt försöker äta mindre ris.

Ett sätt att minska mängden arsenik är att koka riset med stort överskott av vatten som sedan hälls bort. Då kan arsenikinnehållet i riset minska med mer än hälften.

Fullkornsris innehåller ofta högre halter arsenik än vitt ris. Det beror på att arsenik framför allt ansamlas i risets skal, som det finns kvar mer av i fullkornsprodukter. Vi rekommenderar i vanliga fall att man ska välja fullkornsprodukter, men när det gäller just ris är det bra att inte alltid välja fullkornsris.

Kan barn äta ris?

Visst kan man ge ris till barn. Men, det är alltid viktigt att äta varierat, det vill säga att äta olika sorters mat, och att variera mellan olika märken. Då minskar risken att få i sig för mycket av skadliga ämnen. Det gäller inte bara arsenik i ris och risprodukter. Att äta ris och risprodukter några gånger i veckan, som är det vanliga i Sverige, är alltså ingen risk för hälsan. Men, barn bör inte äta ris och risprodukter – risgröt, risnudlar och rismellanmål - oftare än fyra gånger i veckan

De barn som äter ris varje dag, eller kanske flera gånger per dag, kan få i sig mycket arsenik. Därför bör man försöka variera maten och äta mindre ris.

Ett sätt att minska mängden arsenik är att koka riset med stort överskott av vatten som sedan hälls bort. Då kan arsenikinnehållet i riset minska med mer än hälften.

Fullkornsris innehåller ofta högre halter arsenik än vitt ris. Anledningen är att arsenik framför allt ansamlas i risets skal, som det finns kvar mer av i fullkornsprodukter. Vi rekommenderar i vanliga fall att man ska välja fullkornsprodukter, men när det gäller just ris är det bra att inte alltid välja fullkornsris.

Kan barn äta andra risprodukter?

Livsmedelsverkets undersökning 2015 visar att ett litet barn som äter två till fyra riskakor per vecka riskerar att få i sig mycket arsenik. Riskakor tillför nästan inga viktiga näringsämnen och innehåller oftast salt. Livsmedelsverket råder därför föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor.

Barn över sex år och vuxna kan äta riskakor ibland, beroende på hur mycket andra risprodukter man äter.

En tidigare undersökning (2011-2012) visade att om ett barn dricker risdrycker varje dag i många år riskerar det att få i sig mycket arsenik. Det gäller till exempel barn med komjölksallergi eller som är veganer och som dricker vegetabiliska drycker istället för vanlig mjölk. Små barn är känsligare än större barn eftersom de får i sig mer arsenik per kilo kroppsvikt. Rådet är därför att inte ge risdrycker till barn under sex år, utan att välja andra berikade vegetabiliska drycker.

Mitt barn har regelbundet ätit mycket riskakor i flera år – behöver jag vara orolig för det?

Nej, de effekter man ser av arsenik är framför allt om man utsätts för höga arsenikhalter under lång tid. Men det är alltid bra att variera maten och inte ensidigt äta mycket av en viss produkt. Små barn är känsligare än större, eftersom de väger mindre och därför får i sig mer arsenik per kilo kroppsvikt.

Ger Livsmedelsverket särskilda råd kring risprodukter för måltider i förskola och skola?

Vårt råd är att riskakor inte serveras vare sig i förskolan eller skolan och att risdrycker undviks i förskolan. Det finns ingen anledning att sluta servera ris och andra risprodukter, som risnudlar och risgrynsgröt,  i förskola och skola. Men variera gärna med andra kolhydratkällor som potatis, pasta och andra typer av gryn.

Vad kan den som har en mattradition med mycket ris göra?

Det kan vara svårt att bryta en vana eller en mattradition av att äta mycket ris, men vårt råd är att ändå att successivt försöka äta mindre ris. Om riset kokas med stort överskott av vatten som sedan hälls bort kan arsenikinnehållet i riset minska med mer än hälften.

Går det att undvika arsenik i ris genom att köpa ekologisk mat?

Eftersom arsenik finns naturligt i jorden går det inte att påverka halten arsenik genom att odla ekologiskt. Det gör alltså inte någon skillnad om man köper ekologiskt ris eller inte.

I 2017 års analyser finns de högsta halterna arsenik i ekologiska sorter. Alla rissorter tar upp mer arsenik om de växer i jord  och vattnet som har en hög halt oorganisk arsenik.

Finns det arsenik i specialprodukter som pasta och bröd för glutenintoleranta?

I undersökningen 2015 ingick produkter som är speciellt anpassade till personer med glutenintolerans, till exempel pasta och bröd tillverkade av rismjöl. Dessa innehöll inte höga halter arsenik.

Finns det någon rissort som innehåller mindre arsenik än andra?

I undersökningen 2015  var det mindre arsenik i basmati- och jasminris än i andra rissorter. Men halterna varierar vilket gör att man inte kan säga att alla basmati- och jasminris har lägre halter.

I många barnmatsprodukter och burkar finns det rismjöl eller risstärkelse. Kan jag ge färdig barnmat till mitt barn?

Ja, du kan ge färdig barnmat till ditt barn. Rismjöl eller risstärkelse används för att få en bra konsistens på barnmaten och då i små mängder. Även om rismjölet innehåller ungefär samma halter arsenik som vanligt ris blir halterna därför låga i den färdiga maträtten.

Barnmat som innehåller rismjöl ingår därför inte i det vi kallar "ris och
risprodukter" i våra råd.

Är riset från några länder bättre än från andra?

Nej, halterna i berggrunden varierar naturligt mellan olika platser. De kan till och med variera från en åker till en annan. Därför är det svårt att säga att ett land eller region har högre eller lägre halter arsenik i sitt ris än ett annat.

Men, människor i Asien äter ju jättemycket ris? Varför är inte de sjuka?

Det är mycket svårt att dra slutsatser om olika kulturer, till exempel i Asien, som i alla tider ätit mycket ris, eftersom de av andra skäl kan ha haft kort livslängd. Många av dessa länder har heller inte haft medicinska databaser och cancerfall utreds mycket sällan.

Det är hela bilden av det man äter och vilken miljö man lever i som påverkar hälsan. Det vi vet är att mycket frukt, grönsaker, fisk, vegetabiliska oljor och fullkorn minskar risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom och även vissa cancerformer.

De studier som finns visar mycket tydliga samband mellan arsenikexponering via dricksvatten och vissa cancerformer. Att ris innehåller mycket farlig arsenik upptäcktes först i slutet av 90-talet och beräkningar visar att även arsenik från ris kan bidra till cancerrisken.

Varför förbjuder ni inte produkter som innehåller skadliga ämnen?

Tyvärr finns det skadliga ämnen i våra livsmedel som inte går att undvika helt. För att hålla nere halterna finns det lagstiftade gränsvärden för många ämnen.

I EU har man beslutat om gränsvärden för arsenik i ris. Gränsvärdena började gälla den 1 januari 2016. Livsmedelsverket anser att de nya gränsvärdena är för höga för att tillräckligt skydda konsumenter från ett högt intag av arsenik från ris och risprodukter. Vi arbetar därför för att de kommande gränsvärdena ska sänkas.

Vad gör Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket har under flera år undersökt arsenikhalterna i ris och andra livsmedel, även produkter särskilt avsedda för barn. Under de närmsta åren kommer undersökningarna av arsenikhalter i mat att fortsätta, både genom en utökad kontroll och kartläggning av halter i olika livsmedel.

Hittills har undersökningarna lett fram till nya råd och även till att flera företag aktivt arbetar för att sänka arsenikhalterna i sina produkter.

Livsmedelsverket arbetar också med att försöka påverka lagstiftningen så att de gränsvärden som sätts bättre skyddar konsumenterna från livsmedel med höga halter arsenik.

Vilka produkter ingick i undersökningen?

I undersökningen 2015 ingick ris (basmati, jasmin, långkornigt, rundkornigt, fullkorn), riskakor, färsk risgröt, frukostflingor, risdrycker, glutenfria bröd, nudlar och glutenfri pasta. Bland produkterna återfinns både märken från de stora livsmedelskedjorna och mindre vanliga märken samt även ekologiska produkter.

Undersökningen 2015 är en uppföljning av den tidigare undersökningen 2011-2012 av tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i olika produkter för små barn: modersmjölksersättning, gröt, välling och vegetabiliska drycker, som ris- och havredryck. Även produkter för barn med särskilda medicinska behov ingick i den undersökningen.

2017 gjordes ytterligare en uppföljning. I undersökning analyserades nästan 30 prov av råris och fullkornsris. Undersökningen visade att halten av oorganisk arsenik i genomsnitt var högre 2017 än 2015. De produkter som hade högst halter var ekologiska. Ett av fullkornsrisen överskred också gränsvärdet. Av åtta ris som analyserats både 2015 och 2017 hade arsenikhalten ökat i sex. Denna ökning var störst för två ekologiska ris.

Metaller

Senast granskad 2021-01-22