Brexit - handel med Storbritannien

Lastbil på väg

Import

Export

Handel med Irland och Nordirland

Nordirland omfattas av bestämmelser som gäller inom EU. Det innebär att kontrollen av livsmedel sker mellan Nordirland och resten av Storbritannien och inte vid gränsen till Irland.

Senast granskad 2022-08-29