Ägg - försäljning

På den här sidan får du veta vad som gäller om du vill sälja ägg.

Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först sorteras och märkas vid ett godkänt äggpackeri. Man kan ansöka om ett sådant godkännande hos Livsmedelsverket.

Uppköpare av hönsägg

Om du enbart är en äggförsäljare/grossist som köper upp ägg och sedan säljer vidare till konsument eller detaljhandel/storhushåll får du bara köpa ägg som är märkta och kvalitets- och viktsorterade vid ett godkänt äggpackeri.

Som äggförsäljare/grossist ska du vara registrerad livsmedelsföretagare hos miljökontoret i din kommun. Om du vill köpa upp ägg direkt från äggproducenter som inte har något eget godkänt äggpackeri, måste du själv ansöka om godkännande av äggpackeri hos Livsmedelsverket.

Försäljning av små mängder ägg

Om du är primärproducent och livsmedelsföretagare finns möjligheten att sälja små mängder av dina egenproducerade ägg direkt till konsument hemma på gården, på torget eller på en REKO-ring. Vissa andra specifika fall kan också jämställas med försäljning av ägg direkt till konsument. Det är till exempel då äggproducenten säljer hela, osorterade ägg i egen gårdsbutik som ligger alldeles i närheten av hönshuset.

Små mängder av andra ägg än hönsägg, till exempel ägg från vaktlar, gäss, änder, pärlhöns, kalkoner och rapphöns, får du dessutom leverera för försäljning i små mängder till lokal detaljhandel. Med lokal detaljhandel menas en butik, kafé, restaurang eller liknande verksamheter som levererar direkt till konsumenter och som ligger i samma län som äggproducentens anläggning eller i ett angränsande län. Små mängder ägg är den årliga produktionen från högst 350 fjäderfän.

Den som har fler än 50 fjäderfän betraktas som en livsmedelsföretagare inom primärproduktionen och ska registrera sin verksamhet hos länsstyrelsen samt följa de allmänna hygienkraven i förordning (EG) nr 852/2004 och de specifika hygienkraven för ägg i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Den som levererar små mängder ägg direkt till konsumenter eller till lokal detaljhandel omfattas dessutom av bestämmelse om dokumentation och konsumentinformation vid försäljningen. [LIVSFS 2005:20]

Om du vill sälja mer ägg än så på din gård, behöver du kontakta kommunen för att höra om du behöver registrera din detaljhandelsverksamhet hos dem. Väljer du andra försäljningskanaler än direkt försäljning, med de undantag som tidigare nämnts, t.ex. till en grossist, behöver du istället kontakta Livsmedelsverket eftersom en sådan verksamhet kräver ett godkännande.

Vaktelägg och andra ägg

Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfä

Registrering hos Jordbruksverket - fågelinfluensa och skyddsområden

Tänk på att du från och med den 21 april 2021 måste registrera platsen där du håller fjäderfän hos Jordbruksverket. Syftet med registreringen är att kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Fågelinfluensa och restriktioner

Senast granskad 2023-11-09