Vietnam

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Vietnam. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Vietnam

Myndigheten Department of Animal Health (DAH) är ansvarig för import av animaliska livsmedel till Vietnam.

Godkännande process

För export av animaliska livsmedel kräver Vietnam att Sverige ska genomgå en godkännande process som innefattar lands- och anläggningsgodkännande.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till DAH.
  2. DAH gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. DAH inspekterar Sveriges myndigheter och företag i en eller flera inspektioner.
  4. Efter att avvikelser åtgärdats, anläggningar har listats vid DAH och exportintyg förhandlats, så kan exporten starta.
  5. Återkommande inspektioner med jämna mellanrum.

För mer information om exportansökan se vår första sida om export. 

Fiskprodukter

De svenska anläggningar som är godkända för export till Vietnam är listade på den vietnamesiska myndigheten webbplats, avdelningen för djurhälsa. Anläggningar som vill föras upp på denna lista eller vill ändra sina uppgifter på listan ska kontakta livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan. Då Vietnam har lång hanteringstid behöver vi er ansökning i god tid innan en ändring av exempelvis företagsnamn eller produkt.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Vietnam kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15