Tunisien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Tunisien.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Tunisien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-02-22