Saudiarabien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Saudiarabien.

Generellt

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Saudiarabien är Saudi Food and Drug Authority (SFDA). 

Godkännande process 

Från 29 oktober 2021 måste Sverige och anläggningar som vill exportera animaliska livsmedel, processade frukter och grönsaker och spannmål godkännas av SFDA via en särskild process. 

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Sverige ansöker till Saudiarabien om att få exportera produkten till landet
  2. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till SFDA inom 60 dagar från mottagen i Sverige.
  3. SFDA gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  4. SFDA inspekterar Sveriges myndigheter och anläggningar.
  5. Varje anläggning som tar emot en teknisk inspektion av SFDA måste betala en avgift till den saudiska myndigheten innan inspektionen. Under 2021 är avgiften SAR 27 000. 
  6. Avvikelser efter inspektion måste besvaras inom 90 dagar.
  7. Efter att avvikelser åtgärdats och produktionsanläggningar har listats vid SFDA så kan exporten starta.
  8. Återkommande inspektioner med jämna mellanrum där berörda anläggningar måste betala en avgift till SFDA i förväg.

Anläggningar som önskar exportera förväntas ansöka för export till Livsmedelsverket. För mer information om exportansökan se vår första sida om export. 

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Saudiarabien införa restriktioner i exporten. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Saudiarabien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-09-07