Saudiarabien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Saudiarabien.

Ansvarig myndighet i Saudiarabien

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Saudiarabien är Saudi Food and Drug Authority (SFDA). 

Krav om godkännande för export  

Från 29 oktober 2021 ska anläggningar som vill exportera nedan uppräknade livsmedelskategorier till Saudiarabien vara godkända hos myndigheten SFDA. Godkända anläggningar för export till Saudiarabien finns listade hos SFDA. 

  • Kött och köttprodukter av nöt, får och fjäderfä
  • Fiskeriprodukter
  • Mjölk och mjölkprodukter
  • Honung
  • Modersmjölksersättning 
  • Ägg och äggprodukter
  • Processade frukter och grönsaker
  • Spannmål

 

Anläggningar som vill bli godkända för export förväntas söka till Livsmedelsverket via anmälningsblanketten LIVS 150. 

Krav om halalcertifiering

Kravet om halalcertifiering tillämpas på kött och köttprodukter av nöt, får och fjäderfä, och produkter framställda därav. Sådana produkter ska medföljas av ett halalcertifikat utfärdat av ett SFDA-erkänt halalcertifieringsorgan.

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Saudiarabien införa restriktioner i exporten. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Saudiarabien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se. 

Vid frågor om affärsmöjligheter kan företag även kontakta Saudi Arabian Business Center direkt via e-postadressen CEC@sfda.gov.sa

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-05-06