Övriga länder utanför EU

Här hittar du generella exportintyg till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen har inte kommunicerats med importland och kan komma att uppdateras när lagstiftning byts ut.

Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU

Livsmedelsverket har inte kommunicerat dessa intyg med myndigheten i importlandet. Innan du exporterar kontrollera med myndigheten i importlandet att intyget fungerar för din produkt. Detta kan du göra via din kund i landet.

Intyg Information om intyget
LIVS 442 Tredjeland - Livsmedel  
LIVS 390 Tredjeland - Fiskeriprodukter  
LIVS 183 Tredjeland - Fiskeriprodukter Intyget inkluderar levande musslor
LIVS 385 Tredjeland - Gelatin och Kollagen  
LIVS 186 Tredjeland - Honung I Sverige måste exporterande anläggning ha kontroll av en kommun för att få exportera honung. 
LIVS 220 Tredjeland - Mjölk- och mjölkprodukter Intyget har en ruta för containernummer. 
LIVS 421 Tredjeland - Mjölk- och mjölkprodukter Samma intyg som LIVS 220 men rutan för containernummer saknas. 
LIVS 405 Tredjeland - Skalägg  
LIVS 190 Tredjeland - Äggprodukter  
LIVS 158 Källbergs - Äggprodukter Intyget används av Källbergs Industri AB
LIVS 185 Tredjeland - Kött och köttprodukter Intyget anger att trikinprovtagning utförts med negativt resultat.
LIVS 244 Tredjeland - Kött och köttprodukter Intyget anger att trikinprovtagning utförts i enlighet med
EU-lagstiftningen.
LIVS 112 Tredjeland - Hudar  
LIVS 184 Tredjeland - Tarmar  
LIVS 195 Tredjeland - Kollagentarm  

 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-12-09