Moldavien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Moldavien. 

Ansvarig myndighet i Moldavien

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Moldavien är National Food Safety Agency (ANSA). Producenter och exportörer av animaliska livsmedel var produkt exporteras till Moldavien ska listas för export av ANSA. Det är oklart om alla animaliska livsmedel är berörda av detta krav. Därför rekommenderar vi att du hör med din kund i Moldavien om vad som gäller för din produkt och de anläggningar som exporterar och producerar produkten.

Sändningar av animaliska livsmedel ska åtföljas av ett hälsointyg. Intygen, som hittas i EUs system Traces, är överenskomna mellan EU Kommissionen och Moldavien. Intygen ska utfärdas i Traces och ska sparas och skrivas ut på rumänska. Företag som önskar starta export till Moldavien förväntas kontakta Livsmedelsverket i god tid, se Kontaktuppgifter nedan.

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-24