Indonesien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Indonesien.

Ansvarig myndighet i Indonesien

Ansvarig myndighet i Indonesien för import av animaliska livsmedel är Ministry of Agriculture och för fiskprodukter Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

Nya krav om halalcertifiering

Indonesien har infört nya regler för import av livsmedel. De nya reglerna innebär att alla typer av mat och dryck som exporteras till Indonesien småningom måste vara halalcertifierade av det indonesiska statliga organet BPJPH (Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal). Kravet om halalcertifiering tillämpas gradvis på olika typer av livsmedelsprodukter. Från oktober 2024 ska alla typer av livsmedelsprodukter som exporteras till Indonesien vara halalcertifierade av BPJPH.  

Företag ska själva ansöka till BPJPH. 

Kött och köttprodukter

Export av färskt kött och köttprodukter är idag inte tillåten från Sverige. För att bli godkända måste Sverige gå igenom en godkännande process hos den indonesiska myndigheten.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Indonesien kräver att en avgift betalas för att de ska hantera en ansökan.
  2. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Indonesien.
  3. Indonesien gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  4. Indonesien genomför en landsinspektion i Sverige.
  5. Indonesien genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  6. Intresserade anläggningar listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Intresserade företag kan hitta mer information om exportansökan på vår första sida om export. 

Listning av företag för export av mejeriprodukter

Producerande anläggning vars mjölkprodukt exporteras Indonesien ska vara listad/registrerad för export vid den indonesiska myndigheten med hjälp av Livsmedelsverket. Ett generellt intyg för mjölkprodukter LIVS 421 ska medfölja sändningen. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Indonesien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-05-06