Guatemala

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Guatemala

Ansvarig myndighet i Guatemala

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel till Guatemala är Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación (MAGA).

Gelatin och Kollagen

Livsmedelsverket har kommit överens om ett hälsointyg för gelatin och kollagen med MAGA. Intyget finns publicerat längre ner på denna sida.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Guatemala kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg

 

 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-05-06