Guatemala

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Guatemala

Generell information

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel i Guatemala är the Ministry of Agriculture, Livestock and Food /Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación (MAGA). Anläggningar som är intresserade för export till Guatemala kan ansöka till Livsmedelsverket som utreder möjligheten för export.

Gelatin och Kollagen

Livsmedelsverket har kommit överens om ett hälsointyg för gelatin och kollagen med MAGA. Intyget finns publicerat längre ner på denna sida.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Guatemala kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

 

 

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-04-21