Franska Polynesien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Franska Polynesien.

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

LIVS 121 Franska Polynesien - Kött och köttprodukter av gris
Observera att Franska Polynesien accepterar trikinprovtagning i enlighet med
EU-lagstiftningen.

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-05-24