Franska Polynesien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Franska Polynesien.

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-05-24