Colombia

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Colombia.

EU kommissionen förhandlar exportintyg för animaliska livsmedel med ansvarig myndighet i Colombia. Anläggningar som är intresserade för export förväntas ansöka till Livsmedelsverket som utreder möjligheten för export. 

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-04-29