Chile

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Chile. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet i Chile för import av livsmedel är myndigheten Servicio Agricola y Ganadero (SAG). EU har kommit överens om harmoniserade intyg med Chiles myndighet för flertalet animaliska livsmedel. Sverige har fått godkännande från SAG för export av många av dessa, läs längre ner på sidan. Exporten av dessa måste gå genom EUs system Traces.

Listning av anläggning

Anläggningar som vill exportera animaliska livsmedel till Chile ska listas av SAG med hjälp av Livsmedelsverket. För vissa livsmedel såsom glass krävs ingen listning. De anläggningar som exporterar glass är undantagna eftersom glass kontrolleras av Ministry of Health.

Anläggningar intresserade för export ansöker till Livsmedelsverket via blanketten LIVS 150. Anläggningen ska skicka med ansökan Chiles formulär ""Registration form of SAG" och ifylld tabell.   

Griskött, nötkött, fågelkött och värmebehandlade produkter därav

SAG har godkänt Sverige för export av griskött, nötkött och fågelkött (kylt/fryst) och för värmebehandlade processade köttprodukter av dessa djurslag.  EU harmoniserade hälsointyg publicerade i EU's system Traces ska användas för denna export. Anläggningar som exporterar ska vara listade för export hos SAG, se information ovan om listningsprocessen.

Kollagen och Gelatin

Äggprodukter

Mjölkprodukter

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Chile kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-04-16