Brasilien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Brasilien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Brasilien

Ansvarig myndighet i Brasilien för livsmedel är the Department of Inspection of Products of Animal Origin (DIPOA) under the Secretary of Agricultural Protection (SDA) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA).

Sverige och anläggningar måste godkännas av DIPOA för export av animaliska livsmedel i en godkännande process innan export kan starta. Endast listade/registrerade godkända anläggningar vid myndigheten DIPOA har tillåtelse att exportera.

Godkännande processen omfattar besvarande av frågeformulär och inspektioner i Sverige. Företag som vill genomgå en godkännande process förväntas ansöka till Livsmedelsverket via ansökningsblankett LIVS 150. För mer information om Brasiliens godkännande process hittas på DIPOAs webbplats.

Kött från nöt och gris

Sverige har godkännande att exportera kylt/fryst färskt kött från nöt och gris från Sverige till Brasilien. Krav för registreringen finns presenterade i WTO Note G/SPS/ N/BRA/1184/Add.2/Corr.3.

Producent och lager som hanterar exportprodukt ska ansöka för registrering vid DIPOA till Livsmedelsverket via ansökningsblankett LIVS 150 för att få tillåtelse att starta export. Hälsointyg ska medfölja sändningar och intygen hittar du längre ner på sidan. Kontaktuppgifter för ansökningar till Livsmedelsverket hittar du längre ner på sidan.

Fiskprodukter

Sverige har inget tillstånd att exportera fiskprodukter. En ansökning för export av fiskprodukter till Brasilien finns sedan många år tillbaka. Brasilien har genomfört landsinspektion i Sverige och har meddelat att ytterligare inspektioner kommer att krävas. Livsmedelsverket kommer inte gå vidare i processen då företag valt att inte prioritera ansökningen. Om du som företagare anser att ansökningen ska vara prioriterad så kan du skicka in information om prioriteringsparametrar för ansökningen via din branschorganisation. 

Gelatin och Kollagen

Livsmedelsverket har enats med myndigheten i Brasilien om ett intyg för gelatin och kollagen. Intyget gäller från den 6 maj 2021. Ett företag har fått godkännande från Brasilien att exportera produkterna. Företag som är intresserade att exportera ska ansöka för detta till Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan.

Alkoholhaltiga drycker

Sverige har tillstånd att exportera alkoholhaltiga drycker till Brasilien. Intyg och analyser som ska medfölja vid export av alkoholhaltiga drycker till Brasilien hittar du längre ner på sidan. Intygsmodellerna beskrivs i Brasiliens myndighets föreskrifter nr 54 och 55.

Intyget för alkoholhaltiga drycker innehåller bland annat uppgifter om laboratorieanalyser av produkterna som exporteras. Intyget ska utfärdas av  anläggningens kontrollmyndighet.

Företag som ska exportera alkoholhaltiga drycker till Brasilien måste i god tid innan export meddela sin kontrollmyndighet vilka laboratorier som ska analysera exportprodukterna. Uppgifterna skickas sedan vidare till de brasilianska myndigheterna för bekräftelse. För att få ett särskilt laboratorium godkänt måste företaget kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter längre ner. 

Följande laboratorier är godkända för analys av alkoholhaltiga drycker

 1. Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB
  Box 887
  Sjöhagsg. 3
  531 19 Lidköping

 2. ALS Scandinavia AB
  Maskinvägen 2
  183 25 Täby

 3. Systembolagets laboratorium
  136 50 Jordbro

 4. The Absolut Company Laboratory
  Box 83
  296 22 Åhus

Kontaktuppgifter 

Företag som är intresserade av export till Brasilien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-05-06