Armenien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Armenien.

Allmän information om export till Armenien

En anläggning som redan är auktoriserad och listad av annat medlemsland i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EaEU), exempelivs Ryssland, får exportera till Armenien. (EaEU medlemsländer = Armenien, Kazakstan, Vitryssland, Ryssland och Kirgizistan). Anläggningen ska också vara omfattad av särskild kontroll, se kontrollwiki.

EU har kommit överens om nya harmoniserade exportintyg till Armenien som ska användas från och med 1 januari 2019.  Intygen är unika dokument med särskilda referensnummer och ska beställas i original till ditt företag från Livsmedelsverket via beställningsformulär.

För att en anläggning ska få starta export till Armenien krävs:

  1. Audit, inspection and monitoring of an official system of control of the exporting country (equivalence)
  2. Competent authority guarantees of the exporting country
  3. Inspection of an establishment

Kontaktuppgifter 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-09-07