Centrala intyg för lågriskprodukter och intygande av kontrollmyndighet

Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket för livsmedel med låg risk. Företag med kontroll av annan myndighet måste vända sig till sin myndighet, exempelvis en kommun. Här hittar du som exportör information om de intyg du kan beställa om intygande av kontrollmyndighet.

Centralt utfärdade intyg

Om en myndighet i ett land utanför EU kräver ett free sale intyg för ett livsmedel med låg risk kan ett centralt intyg beställas från Livsmedelsverket. Du som företagare kan beställa intyget från Livsmedelsverket om du har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Har du en kommun som kontrollmyndighet så beställer du intyget därifrån. Det är den myndighet som kontrollerar den exporterande anläggningen som utfärdar ett exportintyg.

Du som företagare ska försäkra dig om att produkten uppfyller Svensk och EU lagstiftning innan intyget beställs. Ett certificate of free sale betyder att produkten säljs eller kan säljas i Sverige och EU utan restriktioner. 

Innan du startar exporten förväntar vi oss att ditt företag kommunicerar intyget med importlandets myndighet. Det vanligaste intyget som används är LIVS 300 som är ett kombinerat hälsointyg och ett så kallat Certificate of Free Sale. 

Intyg som går att beställa

Typ av intyg Information om intyget
LIVS 436 Free sale - product for registration Ett intyg som kan användas när importlandets myndighet kräver produktregistrering
LIVS 300 Certificate of Health/Free sale Ett hälsointyg som används av de flesta anläggningar. Intyget innehåller ingen hänvisning till en specifik EU lagstiftning. Intyget är också ett så kallat Certificate of Free Sale
LIVS 133 CH1 Intyg med hänvisning till 852/2004
LIVS 223 CH1-A Intyg med hänvisning till 853/2004
LIVS 162 CH1 Spanska LIVS 133 översättning till spanska
LIVS 239 CH1 Ryska LIVS 133 översättning till ryska

Ickesändningsspecifikt och sändningsspecifikt intyg

Ett sändningsspecifikt intyg innehåller uppgifter om den fysiska sändningen. Här kan du bara beställa ett intyg i taget.

Ett icke-sändningsspecifikt intyg innehåller inte uppgifter om den fysiska sändningen. De obligatoriska uppgifterna i intyget är exportör (Consignor), avsändarplats (Place of loading) och namnet på produkten. Det är frivilligt att uppge fler uppgifter i intyget. Intyget kan beställas i flera exemplar.

Du måste själv kontrollera med myndigheten i landet vilket intyg som landets myndighet kräver.

Intygande om kontrollmyndighet

I första hand om importlandet begär ett business license så kan det beslut ni tagit emot från er kontrollmyndighet om registrering eller godkännande användas. En översättning som utförs av företaget kan skickas med texten.

Dessa intyg kan beställas när myndigheten i importlandet vill ha ett intyg som anger vilken myndighet som kontrollerar anläggningen. Skicka med ert beslut om registrering i det fallet och en kontakt till er kontrollmyndighet. Du som företagare ska försäkra dig om att exportprodukterna uppfyller Svensk och EU lagstiftning innan intyget beställs.

Behörighet till Mina Sidor kan du få som exportör genom att beställa den från minasidor@slv.se. Ange er tillsynsmyndighet i beställningen av behörigheten.

LIVS 104 Kommunal kontroll Intygande om kommunal kontroll
LIVS 257 Kommunal kontroll-Spanska Intygande om kommunal kontroll på spanska
LIVS 142 Livsmedelsverkets kontroll Intygande om att Livsmedelsverket är kontrollmyndighet över anläggningen

Beställning av intyg 

Intygen beställer du som företagare via Mina Sidor. 
Vägledning till hur du beställer intyg hittar du i Mina Sidor. Place of loading måste vara en anläggning med tillsyn av Livsmedelsverket. 

Pris

Ett intyg kostar 190 kr.

Mer än ett intyg åt gången kan endast beställas för de icke sändningsspecifika intygen. Beställning av 1, 5 eller 10 st kostar 190 kr, 50 st kostar 210 kr, 100 st kostar 230 kr och 200 st kostar 250 kr.

Senast granskad 2023-02-03