Export till länder utanför EU

Här hittar du information om export till länder utanför EU. Överenskomna exportintyg och produkters importkrav finns publicerade under respektive land.

Export till länder utanför EU

Exportrestriktioner

Myndigheter som hjälper företag med export

E-utbildning för Export

Importländers process för tillträde till exportmarknad

Ett importland kan kräva att Sverige som land eller enskilda företag ska godkännas innan export startar. För vissa länder kan detta innebära att Sveriges kontrollmyndigheter och de intresserade företagen måste ta sig igenom en längre process för att få ett godkännande från importlandet. 

 1. Officiell ansökan skickas från Sverige till importlandet.
 2. Frågor från importlandet besvaras skriftligt av kontrollmyndigheter och företag. Informationen använder importlandet i sin riskvärdering innan inspektion.
 3. Landsinspektion - Kontrollmyndigheter granskas av importlandet.
 4. (Kina - Signering av protokoll mellan Sverige och Kina)
 5. Anläggningsinspektion - Företagens kontrollsystem granskas av importlandet. Avgiftsfinansierade.
 6. Förhandling av ett bilateralt hälsointyg om inte ett EU harmoniserat intyg finns.
 7. Listning/Registrering av anläggningar
 8. Återkommande anläggningsinspektioner (Vart 3-5 år). Avgiftsfinansierade.

Detta krav är vanligt för kött, färskt (fryst/kylt) och dess värmebehandlade produkter, men kravet kan också finnas för andra produkter. Processen och vilka produkter detta gäller för kan skilja sig mellan olika importländer.  För de importländer där Sverige ska godkännas som land bör företagen, exempelvis från slakteri till buljongproducent, tillsammans ansöka till Livsmedelsverket om export. 

Exportansökan till ny marknad

Du ska lämna in en exportansökan till Livsmedelsverket på blanketten LIVS 150 "Anmälan om export till länder utanför EU" om du ska exportera livsmedel till ett land som:

 • Kräver att Sverige, som land ska gå genom en godkännandeprocess innan exporten startar
 • Kräver att exportgodkända anläggningar ska listas/registreras
 • Kräver att varorna ska åtföljas av ett exportintyg. 

Ansökan om särskild kontroll för export till vissa länder

I dagsläget gäller det export av animaliska livsmedel till länderna tillhörande Eurasiska Ekonomiska Unionen (Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armenien, Kirgizistan), lax till Australien, nötkött till Japan, kött till Sydkorea och redan GACC-listad producent av modersmjölksersättning till Kina.

Kontaktuppgifter till exportgruppen

Senast granskad 2022-10-19