E-handel med livsmedel - att tänka på för företag

Ska du börja sälja livsmedel via nätet, så kallad e-handel? Då gäller i stort sett samma regler som när du säljer i en vanlig butik eller restaurang. Men det finns några saker att tänka på. Här kan du läsa mer om vad som gäller för företag med e-handel.

Vad är e-handel?

Idag finns olika möjligheter att sälja livsmedel. E-handel betyder att ett företag säljer produkter genom att använda en eller flera typer av tekniska lösningar för distansförsäljning till kund. Det kan vara hela eller delar av sortimentet som säljs med hjälp av olika tekniska hjälpmedel.
Några exempel på e-handel är:

  • Webbplats, till exempel en fysisk matbutik som även erbjuder köp via internet.
  • Sociala medier, till exempel försäljning i Reko-ringar via Facebook.
  • Marknadsplatser, till exempel Amazon, Blocket och Tradera.
  • Appar, till exempel för beställning av pizza.
  • SMS, till exempel privatperson som tar emot tårtbeställningar och bakar hemma.
  • E-post, till exempel en grönsaksodlare som tar emot beställningar via e-post.

Registrera ditt e-handelsföretag

Ditt företag ska kontrolleras av en kontrollmyndighet. När du startar ett livsmedelsföretag med e-handel ska du därför registrera verksamheten hos din kontrollmyndighet. I de flesta fall är det kommunen som är din kontrollmyndighet. Ibland behöver ditt företag vara registrerat i två kommuner om du bedriver verksamhet på två ställen. Det gäller till exempel om ditt företag har kontoret där försäljningen eller webbplatsen administreras i en kommun och lagret i en annan. Då ska du registrera anläggningarna i båda kommunerna, det vill säga två registreringar.

Detsamma gäller om ditt företag importerar produkter som säljs via e-handel direkt till konsument eller via ett lager. Du ska då registrera ditt företag i den kommun där företaget är verksamt. Om du har kontoret i en kommun och lagret i en annan ska företaget vara registrerat i båda kommunerna samtidigt.

Om ditt företag bedriver verksamhet från Sverige men till exempel har ett lager i ett annat land, ska företaget vara anmält till en kontrollmyndighet både i Sverige och i det andra landet.

Primärproducent med e-handel

E-handel med ekologiska livsmedel

Bra att veta när du har en e-handel

Som livsmedelsföretag har du alltid ansvar för att produkterna du säljer är säkra, även om ditt företag inte hanterar produkterna fysiskt. Det gäller både om produkterna importeras eller inte.

De krav som gäller för företag som säljer livsmedel i vanliga, fysiska butiker gäller även för dig som säljer via e-handel. Dessutom finns några krav som endast gäller e-handel. Du som säljer livsmedel via e-handel har ansvar för varan, till exempel att den förvaras i rätt temperatur fram tills den når konsumenten.

Så kontrolleras ditt företag

Information och märkning 

Märkning av färdigförpackade livsmedel

När färdigförpackade livsmedel säljs till konsument genom e-handel ska all obligatorisk livsmedelsinformation, utom datummärkning, finnas tillgänglig innan köpet avslutas. Det betyder att konsumenten ska ha tillgång till i princip samma information vid e-handel som vid köp i en fysisk livsmedelsbutik. All obligatorisk livsmedelsinformation måste vara på svenska. Om dina livsmedel omfattas av speciallagstiftning där märkningskrav ingår, till exempel kosttillskott, ska även dessa uppgifter finnas tillgängliga för konsumenten innan köpet avslutas.

Konsumentverket kontrollerar din marknadsföring

Konsumentverket ansvarar för att granska din marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt olämplig, utifrån marknadsföringslagen. Konsumentverket kontrollerar även att reglerna som finns i e-handelslagen följs. E-handelslagen ställer bland annat krav på att det ska finnas kontaktuppgifter (namn, organisationsnummer, adress och e-postadress) till företaget på webbplatsen där försäljning sker.

Senast granskad 2022-06-16