Berikning – att tänka på för företag

Närbild på man i profil som dricker glas med mjölk.

Berikning innebär vanligtvis att man tillsätter vitaminer och mineraler i ett livsmedel för att förbättra näringsvärdet. Det finns produkter som måste berikas. Här får du veta vilka regler som företag behöver följa.

Vad är berikning?

Berikning innebär att vitaminer, mineralämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan tillsätts livsmedel. En vanlig anledning till berikning är att halten av något eller några näringsämnen minskar när livsmedlet lagras eller processas. Det kan också handla om att ge livsmedlet ett likartat näringsvärde jämfört med livsmedel som det är avsett att vara ett alternativ för.

Vilka regler gäller för berikning?

Det är tillåtet att berika de flesta livsmedel under förutsättning att bland annat förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineraler samt vissa andra ämnen i livsmedel följs. I förordningen beskrivs undantag och hur berikningen ska gå till.

Dessutom finns vissa livsmedel som måste berikas med vitamin A och D för att få säljas i Sverige, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel.

Sammanfattning av Sveriges berikningskrav

  • Mjölk, fermenterade mjölkprodukter som filmjölk, motsvarande vegetabiliska och laktosfria alternativ, samt margarin och matfettsblandningar som tillverkas och säljs i Sverige måste berikas. Smaksatta produkter eller produkter med tillsatta sockerarter eller sötningsmedel som används till dryck omfattas inte av berikningskraven. Vissa fermenterade mjölkprodukter som exempelvis kvarg och ost omfattas inte heller av krav på berikning.
  • Kraven gäller endast livsmedel som ska användas av slutkonsumenter eller storhushåll. Det betyder exempelvis att ett margarin som säljs till ett annat företag för att enbart användas som en ingrediens i en bageriprodukt inte omfattas av reglerna för berikning.
  • Ekologisk mjölk och fermenterade mjölkprodukter och motsvarande ekologiska vegetabiliska och laktosfria alternativ samt margarin och matfettsblandningar som har producerats eller släppts ut på marknaden i ett annat EU- eller EES-land måste också berikas för att få säljas i Sverige.

Exempel på berikningskrav för vitamin D i mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ

  Konsumtionsmjölk högst 3,0 viktprocent fett Vegetabiliska alternativ högst 3,0 viktprocent fett
Vitamin D per 100 gram Lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram. Lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram.

Exempel

Mjölk med högst 3,0 viktsprocent fett och som är tillverkad i Sverige.

Gäller även för ekologisk mjölk med högst 3,0 viktsprocent fett (oavsett tillverkningsland).

Naturell havredryck som innehåller högst 3,0 viktsprocent fett och som är tillverkad i Sverige.

Ekologisk naturell sojadryck som innehåller högst 3,0 viktsprocent fett (oavsett tillverkningsland).

  Fermenterade mjölkprodukter högst 3,0 viktprocent fett (även smaksatta produkter omfattas). Vegetabiliska alternativ högst 3,0 viktprocent fett (även smaksatta produkter omfattas).
Vitamin D per 100 gram Lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram. Lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram.
Exempel

Filmjölk som innehåller högst 3,0 viktsprocent fett och som är tillverkad i Sverige.

Ekologisk yoghurt som innehåller högst 3,0 viktsprocent fett (oavsett tillverkningsland).

Vegetabiliska alternativ till yoghurt som innehåller högst 3,0 viktsprocent fett och som är tillverkade i Sverige.

Ekologiska vegetabiliska alternativ till yoghurt som innehåller högst 3,0 viktsprocent fett (oavsett tillverkningsland).

Exempel på berikningskrav för vitamin A och D för margarin, matfettsblandningar och motsvarande flytande produkter och produkter med andra fetthalter

   
Vitamin A per 100 gram  (räknat som retinol-ekvivalenter, varav högst 400 mikrogram betakaroten) Lägst 900 och högst 1500 mikrogram.
Vitamin D per 100 gram Lägst 19,5 och högst 21,0 mikrogram.
Exempel

Ett flytande margarin som är tillverkat i Sverige.

Ett ekologiskt bordsmargarin (oavsett tillverkningsland).

Senast granskad 2023-10-03