Vietnam

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Vietnam. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Vietnam

Myndigheten Department of Animal Health (DAH) är ansvarig för import av animaliska livsmedel till Vietnam.

Godkännande process

För export av animaliska livsmedel kräver Vietnam att Sverige ska genomgå en godkännande process som innefattar lands- och anläggningsgodkännande.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till DAH.
  2. DAH gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. DAH inspekterar Sveriges myndigheter och företag i en eller flera inspektioner.
  4. Efter att avvikelser åtgärdats, anläggningar har registreras vid DAH och exportintyg förhandlats, så kan exporten starta.
  5. Återkommande inspektioner med jämna mellanrum.

För mer information om exportansökan se vår första sida om export. 

Fiskprodukter

Anläggning, var fiskprodukt exporteras till Vietnam, ska registreras vid DAH.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Vietnam kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15