USA

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till USA. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i USA

Två myndigheter har det primära ansvaret för livsmedelskontrollen i USA. The Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the U.S. Department of Agriculture (USDA) har kontrollansvar över kött, fågel och äggprodukter. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) har kontrollansvaret för övriga livsmedel, exempelvis fiskprodukter, gelatin mm.

Anläggning som producerar, bereder, förpackar eller säljer livsmedel till USA ska vara registrerad hos FDA. Kontakta din importör i USA för att veta mer vad som gäller för din produkt. FDA kan vilja inspektera registrerade anläggningar. Det finns flera företag som hjälper till med registreringen. Du hittar dessa om du söker på webben. 

Vägledningar för import till USA

FSIS och flera organisationer ger vägledning till import av livsmedel till USA. 

Godkännandeprocess - kött, köttprodukter, ägg eller äggprodukter

Idag saknar Sverige tillstånd att exportera färskt (kylt/fryst) kött, värmebehandlade köttprodukter, ägg eller äggprodukter till USA. För att få tillstånd måste Sverige genomgå en godkännandeprocess vid myndigheten FSIS för dessa produkter. Sverige hade tidigare ett godkännande för griskött men då ingen export skett på flera år har FSIS avaktiverat Sveriges status som godkänd. För övriga köttslag har Sverige aldrig genomgått en godkännande process. Du kan hitta olika länders status i ansökningar till USA på FSIS sida om equivalens.

För att få ett godkännande för export måste vi genomgå en ekvivalens process för livsmedelssäkerhet. Ekvivalensprocessen sker i 5 steg:

  1. Landet skickar en skriftlig ansökan till FSIS med information om djurarter och produkter. 
  2. Dokument om landets livsmedelssäkerhetssystem skickas via ett elektroniskt system Self-Reporting Tool (SRT). Detta ska ske inom ett år från att ansökan skickats till FSIS.
  3. FSIS går igenom dokumenten och riskvärderar landet
  4. FSIS kan komma att utföra verifierande anläggningsinspektioner (avgiftfinansierade)
  5. FSIS notifierar landet som godkänt för export genom ett formell brev

Mjölkprodukter

Mjölkprodukter, som inte är Grade A, är tillåtet att exporteras till USA. Ett överenskommet intyg mellan Sverige och USA hittar du längre ner på denna sida.

Sverige har inte tillstånd att exportera mjölkprodukter av grade A. Du hittar definitionen för grade A i dokumentet nedan från FDA. 

Sammansatta produkter - mjölk och ägg

Om du ska exportera sammansatta produkter innehållande mjölk- och äggprodukter till USA ska ett intyg medfölja sändningen. När produkten innehåller råvaror med flera olika ursprung kan ett tilläggsintyg användas tillsammans med LIVS254. Intygen hittar du längre ner på sidan.

Produkter som innehåller gelatin

Flera intyg för produkter som innehåller gelatin finns tillgängliga längre ner på sidan. Kontakta importören i USA för att kontrollera om det finns något intyg som fungerar för din produkt. Exportören ska styrka att villkoren i intyget uppfylls, exempelvis genom ett pre-exportintyg. 

Fiskprodukter

Importkrav för fiskprodukter hittar du information om på FDAs webbplats. Kontrollera med din importör i USA om vad som gäller för din produkt och om ett generellt intyg LIVS 183 kan användas för produkten.

Produkter innehållande fiskolja

Vid export av produkter innehållande fiskolja är det vanligt att USA anger särskilda krav för produkten i ett importtillstånd. Innan export startas rekommenderar vi att ni kontrollerar med er importör vilka regler som gäller för er produkt, om importtillstånd och exportintyg krävs. Importtillståndet kan kräva att exportintyget ska utfärdas av en veterinär som är anställd på heltid av er kontrollmyndighet. Om er kontrollmyndighet inte har en veterinär anställd på heltid så bör importtillståndet förhandlas så att också en officiell inspektör kan utfärda intyget. Om ni inte lyckas med detta kontakta Livsmedelsverket i god tid. Om fiskoljekapslarna innehåller gelatin kan ett intyg för gelatin krävas. Flera olika intyg för produkter innehållande fiskolja kan du hitta längre ner på sidan. Du måste stämma av med din importör i USA om något av dessa intyg fungerar för er export.

Kosttillskott- vitamin, mineraler mm

Innan export startas av kosttillskott rekommenderar vi att ni kontrollerar med er importör vilka regler som gäller för er produkt, om ni behöver importtillstånd och om ett exportintyg krävs.

Hydrolyserat kollagen från gris

Ett intyg för hydrolyserat kollagen har tagits fram i samråd med
myndigheterna i USA.

USA kräver att livsmedelsföretag rapporterar hälsorisker

Myndigheten FDA kräver att företag som exporterar livsmedel till USA ska rapportera om livsmedlet kan misstänkas innebära en hälsorisk. Det kan exempelvis gälla livsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen utan att det framgår av märkningen eller som har hälsofarliga halter av kemiska ämnen eller bakterier.

Förutom att anläggningen ska vara registrerat hos FDA finns även skyldighet att rapportera om de bedömer det sannolikt att ett livsmedel kan påverka människors hälsa allvarligt. Rapporteringen ska ske inom 24 timmar på en särskild webbsida.

Skicka varuprover till USA

Det är tillåtet att exportera varuprover till USA under vissa villkor, exempelvis för forskningsändamål.  Det är USA:s myndighet Food Safety and Inspection Service (FSIS) som reglerar denna import.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till USA kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram efter överenskommelse med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-04-05