Tunisien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Tunisien.

Vägledning till Tunisiens importkrav för olika livsmedel hittar du via EUs plattform Access2Market. 
Access2Market - EU
About Access2Market - EU
Video how to use Access2Market - EU

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Tunisien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-02-19