Qatar

Här hittar du de exportintyg till Qatar som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Innan export startas rekommenderar vi att ni söker information om importkraven från er importör i landet.

Honung

Livsmedelsverket har tagit fram ett exportintyg för export av honung till Qatar.

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. 

Observera! Livsmedelsverket har inte kommunicerat intyget med importlandets myndighet och kan inte garantera att intyget är tillräckligt vid import till Qatar. Kommunicera därför intyget med din kund i Qatar för att veta om intyget fungerar för din sändning. Ni får gärna höra av er till exportfragor@slv.se för återkoppling om hur exporten fungerar.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Qatar kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Aktuella exportintyg till Qatar

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-04-23