Peru

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Peru.

Ansvarig myndighet i Peru

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel är Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

Godkännande process för kött

Export är inte tillåten för kött och dess produkter från Sverige till Peru. Sverige måste genomgå en godkännande process som innefattar lands- och anläggningsgodkännande vid Perus myndighet SENASA.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till SENASA.
  2. SENASA gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. DAH inspekterar Sveriges myndigheter och företag i en eller flera inspektioner.
  4. Efter att avvikelser åtgärdats, anläggningar har listats vid SENASA och exportintyg förhandlats, så kan exporten starta.
  5. Återkommande inspektioner med jämna mellanrum kan eventuellt förekomma.

För mer information om exportansökan se vår första sida om export. 

Gelatin och Kollagen

Anläggningar intresserade att exportera ska anmäla intresset via digital ansökan till Livsmedelsverket. Anläggningen måste ha Livsmedelsverket som kontrollmyndighet och ha rutiner så att korskontaminering undviks för riskmaterial för Bovine Spongiform Encephalopati (BSE). Livsmedelsverket har kommit överens om intyg med SENASA och finns publicerade längre ner på sidan. Ange ändamålet för produkten i intyget. Produkten ska vara beredd från enbart hud/skinn från gris. 

Mjölkprodukter

EU-kommissionen har kommit överens om ett harmoniserat intyg med Peru. Intyget ska utfärdas via det webbaserade systemet Traces (Trade Control and Expert System). Kontrollera med din kund i Peru om intyget kan användas för er produkt. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Peru kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15