Till huvudinnehåll Till meny

Mexiko

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Mexiko.

Ansvarig myndighet i Mexiko

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Mexiko är Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Godkännande process

Sverige är inte godkänd för export av kött och köttprodukter, skalägg och äggprodukter. För att få exportera måste Sverige genomgå en godkännande process.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Mexiko.
  2. Mexiko gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Mexiko genomför en landsinspektion i Sverige.
  4. Mexiko genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  5. Intresserade anläggningar registreras för export i Mexiko. Om EU harmoniserade exportintyg finns för produkten så används detta. Annars ska ett bilateralt intyg förhandlas mellan länderna. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Senasica har information om importkrav för livsmedel som innehåller animaliska produkter på sin webbplats.

Griskött, Nötkött, Fjäderfäkött och dess produkter

Sverige är inte godkänd för export av kött.

Mjölkprodukter

Ett exportintyg har överenskommits mellan Livsmedelsverket och Mexikos myndighet Senasica. Intyget finns publicerat längre ner på sidan.

Gelatin och Kollagen

Ett exportintyg för gelatin och kollagen har kommit överens om mellan Livsmedelsverket och Mexikos myndighet Senasica under 2019. Du hittar intyget längre ner på sidan.

Vid händelse av djursjukdomsutbrott kan Mexiko komma att stoppa exporten från hela Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Mexiko kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-12-20