Marocko

Här hittar du de exportintyg till Marocko som utfärdas lokalt på exportanläggningen. 

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet  

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-14