Malaysia

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Malaysia.

Ansvariga myndigheter i Malaysia

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel till Malaysia är Department of Veterinary Services (DVS). The Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS) ansvarar för import av fisk. En vägledning till den malaysiska marknaden för livsmedel finns tillgänglig via EU Asia cooperation on SPS. 

Godkännande process

Sverige är inte godkänd för export av färskt kött och köttprodukter till Malaysia. För att bli godkända behöver Sverige och anläggningar genomfå en godkännande process.

Detta innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Malaysia.
  2. Malaysia gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Malaysia inspekterar Sveriges myndigheter och företag i en eller flera inspektioner.
  4. Efter att avvikelser åtgärdats, anläggningar har registreras vid Malaysia och exportintyg förhandlats, så kan exporten starta.
  5. Återkommande inspektioner med jämna mellanrum.

För mer information om exportansökan se vår första sida om export. 

Mjölkprodukter

Anläggningar var mjölkprodukt exporteras till Malaysia ska registreras vid den malaysiska myndigheten med hjälp av Livsmedelsverket. Det är viktigt att notera att endast anläggningar som är registrerade i Malaysias e-permit system kan ansöka. 

Fiskprodukter

Vid export av fiskprodukter har svenska anläggningar fått bekräftat från företag i  Malaysia att export är möjlig på Livsmedelsverkets generella, produktspecifika (ej landspecifika) intyg för fiskprodukter.

Observera! Livsmedelsverket har inte förhandlat intyget med importlandets myndighet. Därmed kan vi inte garantera att intyget är tillräckligt vid import till Malaysia. Delge därför intyget med din kund i Malaysia. Be dem kommunicera intyget med sin kontrollmyndighet och hör om exporten kan fungera innan ni skickar sändningen. Ni får gärna höra av er till exportfragor@slv.se för återkoppling om exporten fungerar och om Malaysia ställer särskilda krav på exporten.

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-03-26