Chile

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Chile. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Chile

Ansvarig myndighet i Chile för import av livsmedel är myndigheten Servicio Agricola y Ganadero (SAG). EU harmoniserade intyg för flertalet animaliska livsmedel hittar du i Traces. Sverige har fått godkännande från SAG för export av många av dessa, läs längre ner på sidan. 

Registrering av anläggning

Produktions- och processanläggning, vars produkt med animaliskt ursprung exporteras till Chile, ska registrerad av SAG med hjälp av Livsmedelsverket. För vissa livsmedel såsom glass krävs ingen listning. De anläggningar som exporterar glass är undantagna eftersom glass kontrolleras av Ministry of Health.

Anläggningar intresserade för registrering i Chile ansöker till Livsmedelsverket via blanketten LIVS 150 och Chiles formulär "Registration form of SAG" tillsammans med ifylld tabell.   

Griskött, nötkött, fågelkött och värmebehandlade produkter därav

SAG har godkänt Sverige för export av griskött, nötkött och fågelkött (kylt/fryst) och för värmebehandlade processade köttprodukter av dessa djurslag. Produktions- och processanläggning, vars produkt med animaliskt ursprung exporteras till Chile, ska vara registrerad av SAG med hjälp av Livsmedelsverket. EU harmoniserade hälsointyg utfärdas i Traces. 

Kollagen och Gelatin

Äggprodukter

Mjölkprodukter

Honung

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Chile kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15