Belarus

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Belarus

Euroasiatiska ekonomiska unionen

Belarus ingår i Euroasiatiska ekonomiska unionen (EaEu) tillsammans med Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien. Belarus accepterar alla exportintyg som gäller för export från EU till Ryssland och från EU till EaEU.

Föranmälan vid export till Belarus

Alla exportintyg som utfärdas i Sverige för export till Belarus ska föranmälas till myndigheterna i Belarus innan sändningen kommer fram. Kravet omfattar samtliga exportintyg. Föranmälan görs av Livsmedelsverket i Uppsala genom att skicka elektroniska kopior av utfärdade intyg till Belarus.

Kravet gäller även exportanläggningar som kontrolleras av en kommun. Sändningar med icke-föranmälda intyg kommer inte att släppas in i landet.

Kontrollpersonalen ska snarast efter att ett intyg har utfärdats, skicka en elektronisk kopia av intyget till Livsmedelsverket på e-postadressen: exportfragor@slv.se. Ange intygets nummer och vilken produkt intyget avser i e-postens ämnesfält, t ex. Pork meat SE 00 000000.

Kontaktuppgifter

Exportintyg

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-09-07