L 2019 nr 02 - Sjukdomsbördan av inhemska fall av matförgiftning, smittskyddsunderlag del 1
Bild på framsidan av rapport L 2019 nr 02 med Livsmedelverksets logotyp
Ladda ner

(PDF 2,1 MB)