Slakteri, stycknings- och vilthanteringsanläggning

Här får du veta vad som gäller för dig som driver ett slakteri, en vilthanterings- eller en styckningsanläggning.

Så går det till

Du som driver ett slakteri en stycknings- eller en vilthanteringsanläggning ansvarar för att köttet som kommer från din anläggning är säkert att äta.

Det godkännendenummer som du fått från Livsmedelsverket är till för att kött som finns i handeln ska kunna spåras till den anläggning där det är förpackat eller producerat.

Du behöver känna till hur din slakteri-, vilthanterings- eller styckningsanläggning kontrolleras. Du ska informera Livsmedelsverket om du gör en förändring av din verksamhet. Att du och dina medarbetare har kunskap om slakt och djurskydd är viktigt. Om detta och mycket mer kan du läsa här.

Bra att veta inför kontroll av din verksamhet

I samband med slakt utför Livsmedelsverkets officiella veterinärer och officiella assistenter särskilda kontroller utöver den kontroll som sker generellt för alla livsmedelsanläggningar. De särskilda kontrollerna omfattar besiktning av det levande djuret före slakt och besiktning av köttet efter slakt, kontroll av djurskydd samt kontroll av information från livsmedelskedjan, Food Chain Information (FCI).

Meddela förändringar i din verksamhet

Om du gör en betydande förändring av din verksamhet ska förändringen alltid meddelas till Livsmedelsverket. Med betydande förändring menar vi

  • verksamhetsförändringar vid en redan godkänd anläggning, exempelvis utökning, minskning av verksamheten eller lägga till en verksamhet.
  • förändringar i din anläggnings lokaler och infrastruktur
  • förändringar av identitetsuppgifter och liknande för företag/anläggning, exempelvis ändring av namn, adresser och bolagsform.

Planera slakten

Med en välplanerad slaktverksamhet kan Livsmedelsverket säkerställa att slakteriet får besiktning före och efter slakt enligt slaktschemat som planerats samt arbeta på ett resurseffektivt sätt.

Du ska lämna in önskemål om slaktschema till Livsmedelsverket senast tre månader innan schemat ska börja gälla. Det är viktigt så att Livsmedelsverket kan planera besiktningen på bästa sätt.

Det finns möjlighet att göra tillfälliga förändringar i slaktschemat om det sker inom fem arbetsdagar för slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakt.

Beroende på vilken typ av verksamhet du har gäller olika tidpunkter för hur du ska  planera din slakt.

Avgifter för kontroll

Avgifter för kontroll som sker av Livsmedelsverket eller av kontrollorgan som Livsmedelsverket har utsett regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2006:21.

Kompetensbevis och djurskyddsansvarig 

Kompetensbevis

Djurskyddsansvarig

Företag över en viss storlek ska utse en djurskyddsansvarig för varje slakteri. Personen ska bistå företaget att se till att bestämmelserna efterlevs. Den djurskyddsansvarige ska ha ett kompetensbevis för sitt ansvarsområde, enligt ovan.

Branschriktlinjer om slakt

Senast granskad 2021-08-09