Schema för tillståndsansökan - konventionella ingredienser

Första tillstånd: ett år

  1. Företaget skickar in en fullständig ansökan till Livsmedelsverket
  2. Livsmedelsverket bedömer om tillräckliga skäl finns för att ge tillstånd.
  3. Livsmedelsverket meddelar aktören skriftligen sitt beslut.

Godkännande ges för ett år.

Godkännandet gäller under förutsättning att företaget under denna tidsperiod meddelar Livsmedelsverket om de får kännedom om att ingrediensen finns att tillgå ekologiskt producerad.

Om företaget inkommer med sådan information omprövas beslutet och kan eventuellt återkallas. En omprövning och ett återkallande av tillståndet kan också ske om det på annat sätt framkommer att ingrediensen framställs som ekologisk i tillräcklig omfattning på marknaden.

Förlängning av tillståndet med ett år

  1. Företaget lämnar in en förnyad ansökan till Livsmedelsverket med uppgifter som visar att omständigheterna är oförändrade, samt med all annan efterfrågad information.
  2. Livsmedelsverket fattar ett nytt beslut om eventuell förlängning ytterligare ett år.
  3. Om ingen ansökan inkommer till Livsmedelsverket upphör tillståndet automatiskt att gälla.

Ytterligare förlängning av tillståndet i ett år (kan göras två gånger)


Samma förfarande som i stycket ovan

Hantering efter 4 år

Livsmedelsverket anmäler till Kommissionen att ingrediensen inte finns tillgänglig som ekologisk på marknaden och därför bör tas upp inom kommittén som hanterar frågor inom förordningen om ekologisk produktion.

Denna kommitté utreder möjligheten att lägga till ingrediensen till listan över tillåtna konventionella ingredienser av jordbruksursprung i ekologiska livsmedel.

Senast granskad 2021-09-13