Spannmål som innehåller gluten

Glutenintolerans (celiaki) och spannmålsallergi är två olika sjukdomar. Båda kan orsaka allvarliga symtom och det finns därför särskilda märkningsregler för vete och andra spannmål som innehåller gluten.

Glutenintolerans

Celiaki eller glutenintolerans innebär att den sjuke inte tål gluten som är proteiner som finns i vete, råg och korn. Gluten orsakar en skada på slemhinnan i tarmen. Skadan gör att man inte kan tillgodogöra sig födan på normalt sätt, vilket leder till försämrat näringsupptag. Vid glutenintolerans måste spannmål som innehåller gluten uteslutas ur kosten.

Spannmålsallergi

Spannmålsallergi ska inte blandas samman med glutenintolerans. Den vanligaste spannmålsallergin är allergi mot vete. Vid allergi mot vete förekommer speciella allergiantikroppar mot vete i blodet. Vanliga symtom vid allergi är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva. Allvarliga anafylaktiska reaktioner mot vete och även dödsfall har rapporterats.

Glutenfri kost

Vid glutenintolerans måste spannmål som innehåller gluten uteslutas ur kosten. Vid spannmålsallergi måste de spannmål som framkallar allergi uteslutas. Som ersättning väljs produkter baserade på majs, ris, hirs eller bovete. Produkter baserade på spannmål, som reducerats med avseende på gluten till exempel vetestärkelse, kan också ingå i glutenfri kost. Även de flesta med veteallergi tolererar sådana produkter om produkten är märkt "glutenfri". Läkare och dietist bör dock rådfrågas
Traditionellt framställd havre är ofta förorenad med vete, råg och/eller korn och lämpar sig därför inte i glutenfri kost. Specialframställd havre märkt "glutenfri" kan ingå i glutenfri kost.

Regler om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans finns i kommissionens förordning (EU) nr 828/2014.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk eller glutenintolerant måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller glutenhaltiga spannmål (det vill säga vete, dinkel (spelt), khorasan, råg, korn, havre eller korsningar av dessa) samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller dessa spannmål. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av gluten

I Kontrollhandbok Provtagning del 7 finns ett kapitel om provtagning och analys av allergener. Ackrediterade metoder ska användas i offentlig kontroll. Livsmedelsverket är ackrediterat för analys av gluten i livsmedel.

Det finns olika ELISA-metoder (enzyme-linked immunosorbent assay) för analys av gluten i livsmedel. I förordning (EU) nr 828/2014 anges att hänsyn bör tas på lämpligt sätt till Codex standard 118-1979, reviderad 2008. I denna anges R5 Méndez ELISA som metod för bestämning av gluten. I denna ELISA-metod kvantifieras gluten/gliadin med en monoklonal antikropp, R5. Kvantifieringsgränsen är 5 mg gluten/kg (ppm).

Reaktioner på spannmål vid glutenintolerans / Doser

Livsmedelsverket har analyserat halter av gluten i livsmedel som har orsakat reaktioner hos personer med glutenintolerans.

LivsmedelKonsumerad mängdGluten
mg/kg
Beräknad dosÅlder
Pasta* 50 g 10 000 500 mg 9 år
Kex 50 g 140 7 mg Vuxen
Snacks 10-50 g 10 000 100-500 mg 6 år
Chocklad med puffat ris 100-200 g 70 7-14 mg Vuxen
Rån 100-150 g 70 7-10 mg Barn
Glasstrut 10 g 860 8,6 mg 7år

 * Samma produkt som vid allergireaktionen nedan

Reaktioner på spannmål vid allergi / Dos

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen veteprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig veteallergiker. Cirka 1 mg veteproteiner motsvarande cirka 1,3 mg gluten beräknas orsaka reaktioner hos de fem procent mest känsliga veteallergikerna. Livsmedelsverket har analyserat halter av gluten i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. Gluten utgör drygt 80 procent av proteinerna i vete, råg och korn.

LivsmedelKonsumerad
mängd
Gluten
mg/kg
Beräknad dosÅlder

Pasta*

50 g 10 000 500 mg 8 år
Vaniljsås 70 g 33 2,3 mg 11 år

* Samma produkt som i tabellen ovan

Senast granskad 2017-08-22