Ärta

Ärtor hör till baljväxterna, liksom jordnötter, sojabönor, lupin, bönor, kikärter och linser. Ärtor kan orsaka allergiska reaktioner.

Symtom

Allergi mot ärta ger precis som annan allergi symtom från huden, magen och/eller andningsvägarna. Även anafylaktiska reaktioner mot ärta finns beskrivna.

Det förekommer att den som är allergisk mot en baljväxt också reagerar mot en eller flera andra baljväxter. Det beror på att proteiner inom samma växtfamilj är snarlika. Vid allergi mot ärtor kan allergi mot jordnöt, soja, bönor, linser och/eller lupiner förekomma.

Ärtor i livsmedel

Ärtor utgör råvara för framställning av både protein, fibrer och stärkelse, vilka sedan används som ingredienser i olika livsmedel. Ärtprotein, liksom ärtstärkelse, kan användas i hamburgare, korv, blodpudding och leverpastej. Ärtprotein kan också finnas i glutenfri pasta och lågkolhydratpasta. Ärtfiber har ibland förekommit i bröd.

Vid fyra tillfällen har allergiska reaktioner orsakade av ärtprotein rapporterats till Livsmedelsverket. I alla fyra fallen förekom ärtprotein i charkuteriprodukter. I tre av fallen uppmärksammades inte att en ingrediens i livsmedlet kom från ärta. I det fjärde fallet hade falukorv förorenats med ärtprotein från föregående produktion.

Exempel på analysmetod

Mängden ärtprotein kan bestämmas med raketelektrofores och specifika antikroppar mot ärtprotein. Metodens kvantifieringsgräns är 100 mg ärtprotein/kg.

I ärtfibrer finns cirka 5 procent protein och i stärkelse cirka 0,5 procent ärtprotein.

Allergiska reaktioner / Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dos ärtprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en person med allergi mot ärtprotein. Livsmedelsverket har analyserat halter av ärtprotein i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. 

LivsmedelKonsumerad mängdÄrtprotein konc. mg/kgBeräknad dosReaktionÅlder

Grillkorv

25 g

11 000

225 mg

Svullnad i munnen, illamående

8 år

Falukorv

100 g

2 300

230 mg

Klåda i munnen

Vuxen

Senast granskad 2017-10-30