Akrylamid för företagare

Akrylamid är ett cancerframkallande ämne som bildas när bland annat potatis, spannmålsprodukter och kaffebönor upphettas till temperaturer över 120 C, till exempel vid ungsbakning, fritering och rostning.

Akrylamid förekommer i en mängd livsmedel, bland annat i bröd, kakor/kex, chips, pommes frites och kaffe. Ämnet bildas genom en reaktion mellan aminosyran asparagin och sockerarter som fruktos och glukos. Halten akrylamid beror på tillagningstid, temperatur och recept. Men även råvarornas sammansättning av sockerarter och svavelhalten i jorden är avgörande för den mängd akrylamid som bildas.

Råd till producenter - verktygslåda

För att minska halten akrylamid i livsmedel har den europeiska branschorganisationen Food Drink Europe tagit fram en verktygslåda (toolbox) för livsmedelsproducenter. Eftersom mängden akrylamid som bildas varierar beroende på recept, ingredienser och processer innehåller verktygslådan olika broschyrer med strategier som tillverkare kan välja bland för att det ska passa just deras produkt och produktion.

Det är viktigt att tillverkare tar sitt ansvar för att sträva efter en så låg halt som möjligt av akrylamid i livsmedel. På EU-kommissionens webbplats finns information om akrylamid och länkar till verktygslådan samt de olika sektorspecifika broschyrerna med råd om vilka åtgärder man kan vidta som livsmedelsproducent.

Det finns idag inget gränsvärde för akrylamid i mat, men diskussioner om att införa gränsvärden pågår i EU.

Senast granskad 2016-10-31