Lokaler, hantering och hygien

Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att den mat du hanterar och säljer är säker. Reglerna finns samlade i att antal EU-förordningar och det finns flera lösningar till att producera säkra livsmedel.

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls samt hur ditt företags egen kontroll kan utformas.
Sallad i plastförpackning
Många lagar om material i kontakt med livsmedel Material i kontakt med livsmedel kan påverka själva livsmedlet. Därför finns det många lagar att följa.
Mätning av temperatur på kött
Faror i livsmedel Här finns en lista på vanliga faror som livsmedelsföretag kan behöva hantera.
Senast granskad 2021-01-07