Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

I sökfunktionen nedan finns information om den aktuella statusen hos samtliga svenska produktionsområden för musslor och ostron. För mer information se rubriken Musselkontroll - öppna och stängda produktionsområden i menyn.

De provtagningar som görs i  Livsmedelsverkets regi är anpassade till platser inom respektive produktionsområde där komersiellt upptag av musslor  och ostron sker.

Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

117 - Fölungarna Öppet Ostron
168 - Stigfjorden inre Stängt
124 - Fjällbacka södra Stängt
118 - Sannäsfjorden Stängt
152 - Ljungskile Öppet Blåmussla
171 - Norra Hake fjord Stängt
167 - Stigfjorden yttre Öppet Blåmussla
166 - Kråkefjorden Stängt
164 - Lyresund Öppet Blåmussla
159 - Boxvikskile Öppet Blåmussla
158 - Halsefjorden Stängt
153 - Koljöfjord Stängt
148 - Borgilefjorden Stängt
147 - Kalvöfjord Stängt
146 - Havstensfjorden södra Stängt
144 - Havstensfjorden norra Öppet Blåmussla
143 - Saltö fjord Stängt
135 - Åbyfjorden Stängt
128 - Bottnefjorden Stängt
123 - Fjällbacka norra Stängt
122 - Sövall Öppet Ostron
121 - Edsviken Öppet Ostron
119 - St Kännskär - Återutläggningsområde Stängt
114 - Råssö-Resöfjorden Stängt
116 - Lindöfjorden Öppet Ostron
110 - Tjärnöarkipelagen Stängt
108 - Kosterhavet Stängt