Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till länsstyrelser och centrala myndigheter

Genom VAKA kan också nationella lager med utrustning för nödvattenförsörjning lånas. Denna finns på sex platser i landet.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

 

Handböcker

  • Risk och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning
  • Övningshandbok för dricksvattenproducenter
  • Beredskapsplanering för dricksvattenproducenter
  • Krisberedskap för dricksvattenproducenter

Stöd för krishantering vid nödvattenförsörjning

Stöd finns i form av handböcker för den krisledning som arbetar med "Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning" och för den personal som praktiskt arbetar med "Operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning". Handböckerna finns också som word-filer, där varje avsnitt i handboken är en egen fil. Word-filerna är avsedda att användas och modifieras enligt eget behov. Böckerna är utarbetade av VAKA-gruppen.

Utvärdering av Livsmedelsverkets arbete i samband med skogsbranden i Västmanland 2014.

För att få en inblick i Livsmedelsverkets arbete och agerande under skogsbranden  i Västmanland sommaren 2014. Men också för att se om agerandet stämde överens med de riktlinjer som myndigheten har i sitt beredskaparbete genomfördes en utvärdering. Syftet med utvärderingen har även varit att få en insyn i hur dricksvattenfrågan har hanterats i räddningsarbetet och om de råd som Livsmedelsverket tagit fram har kommit allmänheten och kommunerna till gagn.

Senast granskad 2017-05-15