Import - sammansatta livsmedel

Gränskontroll av sammansatta livsmedel

Här hittar du information om vad som gäller vid gränskontroll av sammansatta livsmedel, för att få reda på om produkter med animaliska och vegetabiliska ingredienser omfattas av gränskontroll eller inte.

Vad är ett sammansatt livsmedel?

Ett sammansatt livsmedel innehåller både ingredienser av vegetabiliskt ursprung och värmebehandlade produkter av animaliskt ursprung. Om det finns råa animalier i slutprodukten räknas den alltså inte som en sammansatt produkt. Om vegetabilier som behövs för tillverkningen (till exempel för att ge smak och konsistens) har tillsatts en animalieprodukt är slutprodukten inte ett sammansatt livsmedel. 

Om vegetabiliska ingredienser tillsätts i ett livsmedel utan att de är nödvändiga för tillverkningen är slutprodukten ett sammansatt livsmedel. Om man exempelvis tillsätter sojabönor eller majsstärkelse som så kallade "aktiva ingredienser" till ostronsås, utan att det är nödvändigt för tillverkningen, räknas ostronsåsen som ett sammansatt livsmedel. 

Produkter som ska gränskontrolleras

 • Sammansatta livsmedel som innehåller bearbetade köttprodukter
 • Sammansatta livsmedel som till minst hälften består av bearbetade produkter av mjölk, fisk eller ägg
 • Sammansatta livsmedel som till högst hälften består av animaliska ingredienser annat än kött, som inte är lagringståliga i rumstemperatur eller i sin helhet har värmebehandlats

Endast de produkter vars tullkapitelnummer, KN-nummer, finns med i bilaga I i EU-kommissionens beslut 2007/275/EG om produkter ska gränskontrolleras.  Det är Tullverket som tilldelar varan dess KN-nummer. 

Produkter som inte behöver gränskontrolleras

 • Sammansatta livsmedel som med mindre än hälften består av bearbetade produkter av mjölk, fisk eller ägg. De måste dock vara lagringståliga i rumstemperatur eller så måste hela innehållet ha genomgått en fullständig värmebehandling. Produkterna måste också åtföljas av ett handelsdokument och vara märkta så att det finns information om produktens art, mängd, antal förpackningar, ursprungsland, tillverkare och beståndsdelar. Vid förfrågan ska
  importören kunna lämna handlingar såsom kopia på märkningen av produkten till gränskontrollen.

När man räknar ut procentandelen ägg, fisk och mjölk ska man lägga ihop andelen för var och en av dessa. Tillsatt vatten räknas bort när man fastställer andelen animalier och andelen vegetabilier. 

Fler undantag från gränskontroll

Följande livsmedel ska inte gränskontrolleras:

 • Kex, bröd, kakor, innehållande mindre än 20% bearbetade mejeri- och äggprodukter.

 • Choklad, konfektyrprodukter, sötsaker innehållande mindre än 50% bearbetade mejeri- och äggprodukter.

 • Kosttillskott förpackat för slutkonsumenten, innehållande små mängder (sammanlagt mindre än 20%) av  bearbetade  animaliska produkter utom köttprodukter.

 • Oliver fyllda med fisk

 • Pastaprodukter och nudlar som inte är blandade med eller fyllda med köttprodukter, innehållande mindre än 50% bearbetade mejeri- och äggprodukter.

 • Buljonger och aromer för soppor, förpackade för slutkonsument innehållande mindre än 50% av fiskoljor,fiskpulver eller fiskextrakt.

Godkänt land och godkänd anläggning

Alla ingående animaliska ingredienser ska komma från länder och anläggningar som är godkända för export till EU.

Anläggningar som tillverkar produkten av animaliskt ursprung måste vara godkända.

Anläggningar som tillverkar sammansatta produkter behöver inte vara godkända, men ska vara registrerade av kontrollmyndigheten.

Intyg

Sammansatta livsmedel ska åtföljas av hälsointyget för sammansatta livsmedel. I EU-kommissionens förordning nr 28/2012 framgår vilka intyg som ska användas.

Även intyg för den animaliska delen i det sammansatta livsmedlet accepteras.  För ett sammansatt livsmedel med bearbetad fiskeriprodukt accepteras till exempel ett fiskeriproduktintyg. 

Sändningar med sammansatta produkter som till minst hälften består av honung, gelatin, kollagen eller tarmar ska åtföljas av ett intyg för varje produkt, inte intyget i förordning nr 28/2012.  Sammansatta produkter som inte ska gränskontrolleras behöver inte åtföljas av intyg. 

Klassning av produkt för bedömning om gränskontroll eller inte

Om produkten innehåller animaliska och vegetabiliska ingredienser fyller du i denna frågeblankett som underlag för gränskontrollens bedömning. Om du inte vet vilken gränskontrollstation produkten ska passera kan du skicka blanketten till gks@slv.se.

Fyll i så mycket som möjligt på själva blanketten. Om du hänvisar till bilagor och bifogar dessa finns risk för att mailet inte kommer fram. Om du har stora filer är det bättre att du skickar ett separat mail utan bifogade filer, så att vi vet att en begäran om klassning har kommit in. 

Observera att Tullverket kan begära att denna blankett är ifylld med en klassning från Livsmedelsverket för produkter med KN-nummer, där sammansatta livsmedel kan förekomma, innan förtullning.

Ta reda på vilket KN-nummer en vara har innan du kontaktar Livsmedelsverket. Då kan vi lättare hjälpa dig. Besked om KN-nummer får du via Tullsvar. Kontaktuppgifter finns på Tullverkets webbplats.

Senast granskad 2017-11-15