Bokning av kontroll vid import av ekologiska livsmedel

Samtliga sändningar med ekologiska livsmedel som ska importeras från land utanför EU ska anmälas till Livsmedelsverkets gränskontroll. Här finner du mer information om hur bokning av kontroll av en sådan sändning går till.

Bokning av kontroll

Den aktör som ansvarar för den aktuella sändningen ska boka kontroll minst en arbetsdag innan kontrollen ska genomföras.

Kontrollera att styrkande dokument som finns hänvisat till i fält 17 i COI-intyget, också finns bifogat i elektronisk form i COI-intyget. Saknas detta kan ansvarig aktör själv bifoga detta i COI-intyget alternativt i mailet om bokning av kontroll.

Observera att i fält 9 i kontrollintyget ska aktuellt införselställe väljas. Se mer information under fliken "Införselställen för ekologiska livsmedel".

Vad händer efter gränskontrollen?

När Livsmedelsverkets gränskontroll har godkänt sändningen i TRACES.NT, får intyget status "Sändningen har verifierats" - och sändningen får nu förtullas som ekologisk.

Kom ihåg att sändningen ska anmälas till Tullverket och att call-me code 12 måste anges i importdeklarationen. Läs mer på Tullverkets webbplats under rubriken "Importera ekologiska produkter". www.tullverket.se

Förste mottagare mottar godset och intygar i COI-intyget i TRACES.NT att varorna är mottagna.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om sändningen ska delas upp i flera partier ska detta markeras genom att kryssa i "Ska släppas i partier (bas för extrakt)" i rutan "Syfte" i kontrollintyget under fält 11. För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen upprättar systemet ett
utdrag ur kontrollintyget. Kontrollintygets referensnummer eller serienummer
kommer att få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för andra delpartiet. Utdragen skapas av importören och verifieras sedan av Livsmedelsverket i TRACES.NT.

Senast granskad 2021-01-29