Ryssland och Tullunionen

Ryssland har informerat om att följande regler gäller vid export av olika livsmedel från EU.

Reglerna omfattar både Rysslands och Tullunionens gemensamma lagstiftning. Reglerna tillhandahålls av EU-kommissionen via en dedikerad webbplats. För att säkerställa att alltid ha tillgång till de aktuella dokumenten har vi därför valt att lägga ut länkar till reglerna.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Ryssland och Tullunionen kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen import@slv.se

Senast granskad 2015-02-10