Verksamhet

Livsmedelsverket arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten, att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad och att främja hållbara matvanor. Livsmedelsverket har en avgörande roll för Sveriges livsmedelsberedskap.

Uppdraget är utgångspunkten för all vår verksamhet. I praktiken innebär det att vi värderar, hanterar och kommunicerar risk- och nyttoaspekter av ämnen i livsmedel och av matvanor.

Vi ska också bidra till målen i Agenda 2030, FNs 17 globala hållbarhetsmål. Det gör vi bland annat genom att i all verksamhet ta hänsyn till följande aspekter, som anges i Livsmedelsverkets instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag:

  • Miljöpåverkan och de nationella miljömålen
  • Jämställdhetsintegrering
  • Politik för global utveckling
  • Sveriges livsmedelsstrategi

Tillsammans med näringsliv och myndigheter arbetar vi för att livsmedelsförsörjningen ska fungera även i kris och i värsta fall krig.

Senast granskad 2024-01-16